Próba zginania kształtowników

Próba zginania kształtowników. Próbę tą (PN-76/H-04425) przeprowadza się na kowadle za pomocą młotów mechanicznych lub przez uderzenie młotkiem ręcznym. Po osiągnięciu kąta 180o między ramionami w przypadku kątowników lub między średnikiem a stopką - w przypadku ceowników i zetowników, próbkę zgina się prostopadle do podłużnej osi kształtownika (rys). Wynik próby jest dodatni, jeżeli na powierzchni próbki nie występują pęknięcia i naderwania widoczne nieuzbrojonym okiem.


Schemat próby zginania kątownika: a) - c) - kolejne etapy próby.