Procesy

Cięcie termiczne, cięcie materiałów, zazwyczaj metali, polegające na miejscowym utlenianiu bądź wytapianiu szczeliny w wysokiej temperaturze, odpowiedniej dla ciętego materiału.

W zależności od sposobu oraz wykorzystywanego narzędzia wyróżnia się cięcie termiczne: gazowe, tlenowo-proszkowe, laserowe, łukowe i plazmowe.

czytaj...

 

Pinbrazing jest metodą wykonywania przyłączy elektrycznych do powierzchni konstrukcji stalowych. Metoda oparta jest na procesie lutowania stopem miedzi (lutowanie twarde) w łuku elektrycznym o kontrolowanym elektronicznie czasie trwania, a tym samym i kontrolowanej ilości wytwarzanej w procesie energii, co w konsekwencji uniemożliwia przegrzanie spajanych materiałów. Technika ta znalazła zastosowanie do spajania przewodów uziemiających, łączników szynowych, ale przede wszystkim głównym jej odbiorcą jest ochrona katodowa.

czytaj...