Radiograficzna ocena złączy spawanych

Niezgodności spawalnicze występujące przy badaniu radiograficznym złączy spawanych. Poniżej znajdują się grupy niezgodności którym przyporządkowane są rysunki znajdujące się pod tekstem u dołu ekranu.

Pęcherze (rysunek nr.1)
1.Pęcherze równomiernie rozłożone
2.Gniazdo pęcherzy
3.Porowatość w obszarze grani

Pęknięcia (rysunek nr.2)
1.Pęknięcie podłużne
2.Pęknięcie poprzeczne
3.Długie pęknięcie w obszarze przetopu

Przyklejenia i brak przetopu (rysunek nr.3)
1.Przyklejenie brzegowe
2.Przyklejenie między ściegowe
3.Przesunięcie brzegów z brakiem przetopu

Przyklejenia i brak przetopu (ciąg dalszy) (rysunek nr.4)
1.Brak przetopu
2.Przesunięcie brzegów
3.Brak wtopienia (przyklejenie)

Wady wewnętrzne (rysunek nr.5)
1.Wklęśnięcie lica
2.Wyciek
3.Podtopienie grani

Wady zewnętrzne (rysunek nr.6)
1.Przesunięcie brzegów
2.Podtopienie lica
3.Wklęśnięcie grani

Żużle (rysunek nr.7)
1.Wtrącenia żużla
2.Żużle liniowe
3.Żużel pasmowy

Pozostałe niezgodności spawalnicze (rysunek nr.8)
1.Gniazdo pęcherzy
2.Wyciek
3.Podtopienie zewnętrzne

Pozostałe niezgodności spawalnicze (ciąg dalszy) (rysunek nr.9)
1.Pęcherze rozproszone
2.Wtrącenia wolframu
3.Podtopienia wewnętrzne (w grani)

Pozostałe niezgodności spawalnicze (ciąg dalszy) (rysunek nr.10)
1.Rozpryski
2.Podłużne wtrącenia żużlowe

Pęcherze (rysunek nr.1)

Pęcherze (rysunek nr.1)

Pęknięcia (rysunek nr.2)

Pęknięcia (rysunek nr.2)

Przyklejenia i brak przetopu (rysunek nr.3)

Przyklejenia i brak przetopu (rysunek nr.3)

Przyklejenia i brak przetopu (ciąg dalszy)(rysunek nr.4)

Przyklejenia i brak przetopu (ciąg dalszy)(rysunek nr.4)

Wady wewnętrzne (rysunek nr.5)

Wady wewnętrzne (rysunek nr.5)

Wady zewnętrzne (rysunek nr.6)

Wady zewnętrzne (rysunek nr.6)

Żużle (rysunek nr.7)

Żużle (rysunek nr.7)

Pozostałe niezgodności spawalnicze (rysunek nr.8)

Pozostałe niezgodności spawalnicze (rysunek nr.8)

Pozostałe niezgodności spawalnicze (ciąg dalszy) (rysunek nr.9)

Pozostałe niezgodności spawalnicze (ciąg dalszy) (rysunek nr.9)

Pozostałe niezgodności spawalnicze (ciąg dalszy) (rysunek nr.10)

Pozostałe niezgodności spawalnicze (ciąg dalszy) (rysunek nr.10)