Próba wtłaczania rur

Próba ta (PN-53/H-04416) polega na wtłaczaniu próbki (2) w stożkowy otwór matrycy (3) o zbieżności 1:10 lub wyjątkowo 1:5 za pomocą wkładki metalowej (1) (rys.12). Własności próbki są zadowalające, jeżeli po osiągnięciu wymagalnego zmniejszenia średnicy na jej powierzchni nie występują pęknięcia ani naderwania widoczne nieuzbrojonym okiem.Schemat próby wtłaczania rur.