Wykres Schafflera

Do określania składu fazowego stali wysokostopowych opracowano szereg kryteriów, spośród których największe praktycznie znaczenie posiada kryterium Schaefflera. Na podstawie składu chemicznego z odpowiednich wzorów empirycznych oblicza się równoważnik chromu (główny składnik ferrytotwórczy) oraz równoważnik niklu (główny składnik austenitotwórczy).

 
Następnie na wykresie Schaefflera wyznacza się punkt, który znajduje się w obszarze o określonym składzie fazowym.

 UWAGA Zastosowanie ograniczone do stopów zawierających nie więcej niż 0,2%C, 4,0%Mn, 1,0%Si, 3,0%Mo oraz 1,5%Ni

 

 

Udział materiału podstawowego dla różnych procesów
Lutowanie 0 %
Spawanie TIG 15 ÷ 30 %
Spawanie MIG/MAG 60 %
Spawanie MMA 25 ÷ 45 %
Spawanie SAW 20 ÷ 40 %
Spawanie bez materiału dodatkowego 100 %

 

Pierwiastek materiał
rodzimy 1
materiał
rodzimy 2
materiał
dodatkowy (stopiwo)
Węgiel C [%]
Krzem Si [%]
Mangam Mn [%]
Chrom Cr [%]
Mobliden Mo [%]
Nikiel Ni [%]
Niob Nb [%]
Tytan Ti [%]
równoważnik chromu  [%]
równoważnik niklu  [%]
stopiwo przy procentowym udziale materiału rodzimego   [%] równoważnik
niklu
  [%]
równoważnik
chromu
  [%]