Zgrzewanie

Podczas zgrzewania połączenie uzyskuje się w wyniku działaniaw miejscu łączenia docisku. Niekiedy wystarcza sam docisk, przeważnie jednak oprócz docisku występuje ciepło lub inne zjawisko fizyczne.
Najszerzej rozbudowane jest zgrzewanie oporowe, w którym nagrzewanie łączonych elementów odbywa się przy użyciu przepływającego prądu.
Na oporność strefy zgrzewania składa się:

1) oporność styku pomiędzy zgrzewanymi elementami(największy opór – dlatego tam powstaje zgrzeina).

2) oporność metalu pomiędzy elektrodami,

3) oporność styku pomiędzy elektrodami a powierzchnią materiału.

Podobnie jak przy zgrzewaniu punktowym tak i tu największa oporność jest w miejscu styku.

Według rodzaju wykonywanych złączy zgrzewanie dzieli się na:
- doczołowe (zwarciowe, iskrowe),
- punktowe,
- liniowe,
- garbowe.