Cięcie termiczne

Cięcie termiczne, cięcie materiałów, zazwyczaj metali, polegające na miejscowym utlenianiu bądź wytapianiu szczeliny w wysokiej temperaturze, odpowiedniej dla ciętego materiału.

W zależności od sposobu oraz wykorzystywanego narzędzia wyróżnia się cięcie termiczne: gazowe, tlenowo-proszkowe, laserowe, łukowe i plazmowe.