Próba przeginania

Próba przeginania. Próba ta (PN-75/M-80002) jest stosowana do drutów i walcówki o średnicy lub grubości d(a)>=0,3 mm. Próbę przeprowadza się z zastosowaniem przyrządu przedstawionego na rys. Urządzenie jest wyposażone w komplet wymiennych wałków oraz prowadnic, o wymiarach zależnych od średnicy d lub grubości a próbki (tab 1). Od wymiarów próbki zależy także wymagany odstęp h między górną, styczną powierzchnią wałków zginających a dolną powierzchnią prowadnicy (tab 2).
 
 
Schemat przyrządu do przeginania drutu: 1 - próbka, 2 - wałek, 3 - wkładka, 4 - prowadnica, 5 - dźwignia, 6 - oś przeginania dźwigni.
 
 
Tabela 1.
 
Tabela 2.
 
Średnica lub grubość próbki
Promień R wałka zginającego
Średnica d1 otworu w prowadnicy
 
Średnica lub grubość próbki
h
[mm]
 
[mm]
0,5 - 1,2
2,5
1,5 - 2,0
 
do          2,5
1,0
1,2 - 2,0
5,0
2,0 - 3,0
 
powyżej 2,5
2,5
2,0 - 3,0
7,5
3,0 - 4,0
 
 
 
3,0 - 4,0
10,0
4,0 - 5,0
 
 
 
4,0 - 6,0
15,0
5,0 - 7,0
 
 
 
6,0 - 8,0
20,0
7,0 - 9,0
 
 
 

 

 

Długość wyprostowanej przed badaniem próbki winna wynosić 100 - 150 mm. Próba polega na przeginaniu próbki na przemian w lewo i w prawo o 90o od położenia wyjściowego, aż do jej złamania. O podatności drutu na odkształcenie plastyczne wnioskuje się z liczby przegięć, natomiast o wadach materiałowych - na podstawie oględzin przełomu próbki. O wadach materiałowych świadczy obecność rozwarstwień lub naderwań w okolicy przełomu.