Szkolenia dla spawaczy

Szkolenia dla spawaczy  i kursy dla spawalników z zakres badań nieniszczących NDT.