Numery i nazwy procesów zgodnie z normą PN-EN ISO 4063:2002

Numery i nazwy procesów zgodnie z normą PN-EN ISO 4063:2002, obecnie jest nowa norma PN-EN ISO 4063:2009 w której wprowadzony zmiany. Norma ta jest obecnie w języku angielskim. Poniżej zestawienie z normy PN-EN ISO 4063:2002

1 Spawanie łukowe

101 Spawanie łukowe elektrodą metalową

11 Spawanie łukowe elektrodą metalową bez osłony gazowej

111 Ręczne spawanie łukowe, MMA spawanie łukowe elektrodą otuloną

112 Spawanie grawitacyjne elektrodą otuloną

114 Spawanie łukowe samoosłonowym drutem proszkowym

12 Spawanie łukiem krytym

121 Spawanie łukiem krytym jednym drutem elektrodowym

122 Spawanie łukiem krytym elektrodą taśmową

123 Spawanie tukiem krytym wieloma drutami elektrodowymi

124 Spawanie tukiem krytym z dodatkiem proszku metalowego

125 Spawanie tukiem krytym drutem proszkowym

13 Spawanie łukowe w osłonie gazu

131 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów obojętnych; spawanie metodą MIG;

135 Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych; spawanie metodą MAG

136 Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym

137 Spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego drutem proszkowym

14 Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu

141 Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych; spawanie metodą TIG

15 Spawanie plazmowe

151 Spawanie plazmowe metodą MIG

152 Spawanie plazmowe proszkowe

18 Inne metody spawania łukowego

185 Spawanie łukiem wirującym

2 Zgrzewanie rezystancyjne

21 Zgrzewanie punktowe

211 Zgrzewanie punktowe pośrednie

212 Zgrzewanie punktowe bezpośrednie

22 Zgrzewanie liniowe

221 Zgrzewanie liniowe na zakładkę

222 Zgrzewanie liniowe zgniotowe

225 Zgrzewanie liniowo- doczotowe z folią

226 Zgrzewanie liniowo- doczotowe z taśmą

23 Zgrzewanie garbowe

231 Zgrzewanie garbowe pośrednie

232 Zgrzewanie garbowe bezpośrednie

24 Zgrzewanie iskrowe

241 Zgrzewanie iskrowe z podgrzewaniem wstępnym

242 Zgrzewanie iskrowe bez podgrzewania wstępnego

25 Zgrzewanie rezystancyjne zwarciowe doczołowe

29 Inne metody zgrzewania rezystancyjnego

291 Zgrzewanie rezystancyjne prądem o podwyższonej częstotliwości

3 Spawanie gazowe

31 Spawanie gazowo-tlenowe

311 Spawanie acetylenowo- tlenowe

312 Spawanie propanowo- tlenowe

313 Spawanie wodorowo tlenowe

4 Zgrzewanie

41 Zgrzewanie ultradźwiękowe

42 Zgrzewanie tarciowe

44 Zgrzewanie wysoką energią mechaniczną

441 Zgrzewanie wybuchowe

45 Zgrzewanie dyfuzyjne

47 Zgrzewanie gazowo- tlenowe

48 Zgrzewanie zgniotowe

5 Spawanie wiązką

51 Spawanie wiązką elektronów

511 Spawanie wiązką elektronów w próżni

512 Spawanie wiązką elektronów w atmosferze

52 Spawanie laserowe

521 Spawanie laserem na ciele stałym

522 Spawanie laserem gazowym

7 Inne procesy spawania/zgrzewania

71 Spawanie aluminotermiczne

72Spawanie elektrożużlowe

73Spawanie elektrogazowe

74 Zgrzewanie indukcyjne

741 Zgrzewanie indukcyjne doczołowe

742 Zgrzewanie indukcyjne liniowe

75 Spawanie wiązką światła

753 Spawanie promieniami podczerwonymi

77 Zgrzewanie udarowe

78 Przypawanie kołków

782 Zgrzewanie rezystancyjne kołków

783 Przypawanie łukiem ciągnionym kołków w osłonie łuku tuleją ceramiczną lub gazem osłonowym

784 Przypawanie krótkotrwałym łukiem ciągnionym kołków

785 Zgrzewanie kondensatorowe łukiem ciągnionym kołków

786 Zgrzewanie kondensatorowe łukiem ciągnionym kołków z końcówką zapłonową

787 Zgrzewanie kondensatorowe łukiem ciągnionym kołków z niskotopliwym pierścieniem

788 Zgrzewanie tarciowe kotków

8 Cięcie i żłobienie

81 Cięcie tlenowe

82 Cięcie łukowe

821 Cięcie tukowo-powietrzne

822 Cięcie łukowo-tlenowe

83 Cięcie plazmowe

84 Cięcie laserowe

86 Żłobienie płomieniowe

87 Żłobienie łukowe

871 Żłobienie łukowo- powietrzne

872 Żłobienie łukowo-tlenowe

88 Żłobienie plazmowe

9 Lutowanie twarde, lutowanie miękkie i lutospawanie

91 Lutowanie twarde

911 Lutowanie twarde promieniami podczerwonymi

912 Lutowanie twarde płomieniowe

913 Lutowanie twarde piecowe

914 Lutowanie twarde kąpielowe

915 Lutowanie twarde w kąpieli solnej

916 Lutowanie twarde indukcyjne

918 Lutowanie twarde rezystancyjne

919 Lutowanie twarde dyfuzyjne

924 Lutowanie twarde próżniowe

93 Inne metody lutowania twardego

94 Lutowanie miękkie

941 Lutowanie miękkie promieniami podczerwonymi

942 Lutowanie miękkie płomieniowe

943 Lutowanie miękkie piecowe

944 Lutowanie miękkie kąpielowe

945 Lutowanie miękkie w kąpieli solnej

946 Lutowanie miękkie indukcyjne

947 Lutowanie miękkie ultradźwiękowe

948 Lutowanie miękkie rezystancyjne

949 Lutowanie miękkie dyfuzyjne

951 Lutowanie miękkie falowe

952 Lutowanie miękkie lutownicą

954 Lutowanie miękkie próżniowe

956 Lutowanie miękkie z transportem przez kąpiel

96 Inne metody lutowania miękkiego

97 Lutospawanie

971 Lutospawanie gazowe

972 Lutospawanie łukowe


Wycofane i przestarzałe metody :


113 Spawanie łukowe elektrodą nieotuloną

115 Spawanie łukowe elektrodą oplataną

118 Spawanie elektrodą leżącą

149 Spawanie łukowo-wodorowe

181 Spawanie łukowe elektrodą węglową

32 Spawanie gazowo- powietrzne

321 Spawanie acetylenowo- powietrzne

322 Spawanie propanowo- powietrzne

43 Zgrzewanie kuzienne

752 Spawanie zogniskowanym światłem łuku elektrycznego

781 Łukowe przypawanie elementów typu kołki z wykorzystaniem docisku

917 Lutowanie twarde ultradźwiękowe

923 Lutowanie twarde z pocieraniem

953 Lutowanie miękkie z pocieraniem