Materiałoznawstwo

Metale nieżelazne (nazywane także metalami kolorowymi) to wszystkie metale, z wyjątkiem żelaza. Znalazły  szeroki zakres zastosowania w wielu dziedzinach techniki, często zaspokajając najbardziej wygórowane wymagania różnego rodzaju poprzez swoje właściwości fizyczne, chemiczne, mechaniczne i technologiczne.
Metale nieżelazne i ich stopy można podzielić na trzy zasadnicze grupy:

- metale lekkie (Al, Mg, Ti) i ich stopy,
- metale ciężkie (Cu, Zn, Ni, Sn, Pb, Cd) i ich stopy,
- metale i stopy o mniejszym zastosowaniu (Co, Zr, Mo, W, Cr, Mn, Pd, Ag, Au, Pt i inne).

czytaj całość...

 

Obróbka cieplna stopów żelaza - zabieg dokonywany na stopach żelaza z węglem takich jak stal, staliwo lub żeliwo, w czasie którego pod wpływem ciepła i innych działań modyfikuje się niektóre własności fizyczne i chemiczne tych stopów.
Podstawowymi rodzajami obróbki cieplnej stopów żelaza są:
- hartowanie - stosowane tylko dla stali .
- przesycanie
- odpuszczanie
- ulepszanie
- wyżarzanie

czytaj całość...