Materiały nieżelazne

Metale nieżelazne (nazywane także metalami kolorowymi) to wszystkie metale, z wyjątkiem żelaza. Znalazły  szeroki zakres zastosowania w wielu dziedzinach techniki, często zaspokajając najbardziej wygórowane wymagania różnego rodzaju poprzez swoje właściwości fizyczne, chemiczne, mechaniczne i technologiczne.
Metale nieżelazne i ich stopy można podzielić na trzy zasadnicze grupy:

- metale lekkie (Al, Mg, Ti) i ich stopy,
- metale ciężkie (Cu, Zn, Ni, Sn, Pb, Cd) i ich stopy,
- metale i stopy o mniejszym zastosowaniu (Co, Zr, Mo, W, Cr, Mn, Pd, Ag, Au, Pt i inne).

 • Brąz

  Brąz - stop miedzi z innym metalem (pierwiastkiem) zawierającym 80-90% wagowych miedzi...

 • Chrom

  Chrom (Cr, łac. Chromium) temperatura topnienia...

 • Cyna

  Cyna (Sn, łac. Stannum) jeden z pierwszych metali odkrytych przez człowieka zaraz po złocie i miedzi...

 • Cynk

  Cynk (Zn, łac. Zincum) W przyrodzie występuje w postaci wielu minerałów. Najważniejsze z nich to...

 • Glin

  Glin (Al, łac. aluminium) -bardzo lekki i plastyczny metal, dobrze przewodzi prąd i ciepło, jest odporny na działanie powietrza atmosferycznego, wody....

 • Kobalt

  Kobalt (Co, łac. cobaltum) właściwościami chemicznymi zbliżony jest do żelaza i niklu, jest bardzo odporny...

 • Magnez

  Magnez (Mg, łac. Magnesium) jest jednym z najpospolitszych pierwiastków, występuje w skorupie ziemskiej w ilośc...

 • Miedź

  Miedź (Cu, łac. cuprum) jest metalem, który w stanie czystym charakteryzuje się następującymi właściwościami...

 • Mosiądz

  Mosiądz -stop miedzi i cynku, zawierający do 40% cynku, odporny na korozję, ciągliwy, łatwy do obróbki plastycznej...

 • Nikiel

  Nikiel (Ni, łac. niccolum) jest metalem zaliczanym do grupy metali ciężkich...