Próba podwójnego zginania


Próba podwójnego zginania. Próba ta (PN-62/H-04405), tzw. próba kopertowa, jest stosowana również do badania cienkich blach. Przeprowadza się ją zginając próbkę wzdłuż dwóch prostopadłych do siebie osi, aż do styku ramion (rys). Jeżeli w miejscu największych odkształceń plastycznych w okolicy środka próbki nie powstają rysy ani pęknięcia, wynik próby uważa się za dodatni.



Schemat próby podwójnego zginania blachy: a) - d) - kolejne etapy próby.