Badania wizualne VT

Polegają na dokładnych oględzinach powierzchni złączy spawanych. Badania wizualne są podstawowym badaniem stosowanym do wszelkiego rodzaju konstrukcji spawanych. Wymagania dotyczące badań wizualnych złączy spawanych zostały przedstawione w normie PN-EN 970 „Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne”.Warunki przeprowadzania badań wizualnych, wyposażenie:

 1. natężenie oświetlenia na powierzchni badanej powinno wynosić co najmniej 350lx. Jednak zalecana wartość natężenia wynosi 500lx,
 2. odległość między okiem badającego a powierzchnią badania musi mieścić w granicach do 600mm,
 3. kąt widzenia nie mniejszy niż około 30o

Personel wykonujący badania wizualne powinien być kwalifikowany wg. PN-EN 473„Badania nieniszczące-Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących -Zasady ogólne” Powinien także wykazywać znajomość odpowiednich norm, przepisów i wymagań technicznych. Stan wzroku powinien być kontrolowany co 12 miesięcy.

Przyrządy wykorzystywane podczas przeprowadzania badań wizualnych:

 1. lupy (jednosoczewkowe, wielosoczewkowe, itd.),
 2. spoinomierze(uniwersalne, wzornikowe, krzywkowe),
 3. endoskopy sztywne (boroskopy),
 4. endoskopy giętkie (fibroskopy).


Protokół badania zgodnie z normą PN-EN 970 powinien zawierać następujące informacje:

 1. nazwa wytwórcy elementu,
 2. nazwa firmy przeprowadzającej badanie, jeśli nie jest to wytwórca,
 3. identyfikacja badanego materiału,
 4. materiał,
 5. rodzaj złącza,
 6. grubość materiału,
 7. metoda spawania,
 8. kryteria odbioru,
 9. niezgodności spawalnicze przekraczające kryteria odbioru i ich lokalizacja,
 10. zakres badań z odesłaniem, w razie potrzeby do rysunków,
 11. przyrządy zastosowane podczas badań,
 12. wynik badań w oparciu o kryteria odbioru,
 13. nazwisko osoby przeprowadzającej badania i data badania.