Próba przeginania

Próba przeginania. Próba przeginania blach, taśm i bednarki (PN-80/H-04407) jest przeprowadzana za pomocą urządzenia o budowie zbliżonej do urządzenia stosowanego do przeginania drutów. Promień zaokrąglenia szczęk zależy od grubości materiału (tab). Próba polega na wielokrotnym obustronnym przeginaniu kolejno co najmniej pięciu próbek o szerokości d = 20 mm i długości l = 100 - 150 mm, aż do pojawienia się pęknięcia. Próbki z taśm i bednarki o szerokości mniejszej niż 20 mm odcina się bezpośrednio z długości. Wyniki prób uważa się za dodatnie, jeżeli próbka po wykonaniu przewidzianej liczby przegięć nie wykazuje na powierzchni rozwarstwień, pęknięć lub złamania.
 
 
Grubość próbki
[mm]
Promień rolki R [mm]
 
do 0,3
1,0
powyżej 0,3
do 0,5
2,5
powyżej 0,5
do 1,0
5,0
powyżej 1,0
do 1,5
7,5
powyżej 1,5
do 3,0
10,5