Obróbka cieplna stopów żelaza

Obróbka cieplna stopów żelaza - zabieg dokonywany na stopach żelaza z węglem takich jak stal, staliwo lub żeliwo, w czasie którego pod wpływem ciepła i innych działań modyfikuje się niektóre własności fizyczne i chemiczne tych stopów.
Podstawowymi rodzajami obróbki cieplnej stopów żelaza są:
- hartowanie - stosowane tylko dla stali .
- przesycanie
- odpuszczanie
- ulepszanie
- wyżarzanie

Podział obróbki cieplnej

Podział obróbki cieplnej
  
 • Hartowanie

  Hartowanie -nagrzewanie do temperatury powyżej przemiany austenitycznej  (dla stali węglowej  723°C...

 • Odpuszczanie

  Nagrzanie stali zahartowanej do temperatury niższej od Ac1...

 • Przesycanie

  Nagrzanie stopu do temperatury wyższej o ok. 30÷50°C (temperatura...

 • Starzenie

  Nagrzanie stopu uprzednio przesyconego do temperatury niższej od granicznej rozpuszczalności...

 • Utwardzanie i ulepszanie cieplne

  Hartowanie i niskie odpuszczanie - utwardzanie cieplne....

 • Wyżarzanie

  Wyżarzanie - nagrzanie stali do określonej temperatury - wygrzanie w tej temperaturze...