Badania penetracyjne PT

Wykorzystywane do wykrywania nieciągłości spawalniczych (nieciągłości materiału) wychodzących na powierzchnię złącza spawanego. Są przeprowadzane zwykle po wykonaniu badań wizualnych złącza spawanych. Metoda jest stosowana przede wszystkim do materiałów metalowych , lecz może być także stosowana do innych materiałów przy założeniu, że są one obojętne na działanie mediów badawczych i nie są silnie porowate np. odlewy, odkuwki, ceramika.

Personel wykonujący badania wizualne powinien być kwalifikowany wg. PN-EN 473 „Badania nieniszczące - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących - Zasady ogólne” Powinien także wykazywać znajomość odpowiednich norm, przepisów i wymagań technicznych.

Przed rozpoczęciem badania należy badaną powierzchnię oczyścić i wysuszyć. Następnie na badaną powierzchnię nanosić właściwe penetranty, które wnikają w nieciągłości powierzchniowe. Po upływie odpowiedniego czasu penetracji, z powierzchni usunąć nadmiar penetranta i nanieść wywoływacz. Wchłania on penetrant który wniknął i pozostał w nieciągłościach, dzięki czemu pojawia się łatwo widoczne powiększone wskazanie nieciągłości.

Kolejność badania penetracyjnego przedstawia się następująco:

- przygotowanie i czyszczenie wstępne
- nanoszenie penetranta,
- usuwanie nadmiaru penetranta,
- nanoszenie wywoływacza,
- kontrola,
- rejestracja,
- czyszczenie końcowe.

Protokół badania zgodnie z normą PN-EN 571-1 powinien zawierać następujące informacje:
a) dane dotyczące badanego elementu:
- oznaczenie,
- wymiary,
- materiał,
- stan powierzchni,
- faza wytwarzania,
b) zakres badania,
c) oznaczenie zastosowanego systemu preparatów penetracyjnych z podaniem nazwy wytwórcy i oznaczenia wyrobu, jak również numeru partii,
d) numer procedury badawczej,
e) odstępstwa od pisemnej procedury badania,
f) wyniki badania (opis wykrytych nieciągłości),
g) miejsce badania, data badania i nazwisko osoby przeprowadzającej badanie,
h) nazwisko, certyfikat i podpis osoby nadzorującej spawanie.

Badanie penetracyjne

Badanie penetracyjne

Badanie penetracyjne

Badanie penetracyjne

Badanie penetracyjne

Badanie penetracyjne

Badanie penetracyjne

Badanie penetracyjne