Próba roztłaczania rur

Próba roztłaczania rur. Próba ta (PN-78/H-04414) dotyczy rur o średnicy zewnętrznej D <=150 mm i grubości ścianki S<=9 mm. Polega ona na statycznym wtłaczaniu w próbkę stożkowego trzpienia (rys), aż do osiągnięcia określonego normami przedmiotowymi stopnia roztłoczeniaSchemat próby roztłaczania rur.


Próbę przeprowadza się na prasie, obficie smarując trzpień gęstym olejem. Kąty zbieżności trzpienia mogą wynosić b = 30, 45, 60, 120o. Mogą być również stosowane trzpienie o zbieżności 1:10 lub 1:20. Długość próbki L>=0,5D, przy czym 50 < L < 150 mm.