Próba spłaszczania rur

Próbę tę (PN-78/H-04414) w kierunku prostopadłym do osi rury można przeprowadzić dwojako (rys).


Schemat próby spłaszczania rur1.     do osiągnięcia określonej przez normy przedmiotowe wysokości zmierzonej pod obciążeniem,
2.     do styku wewnętrznych ścianek rur.
Zaobserwowane nieuzbrojonym okiem pęknięcia, naderwania, rozwarstwienia lub inne wady na powierzchni próbki decydują o negatywnym wyniku próby.