Próba spłaszczania metali


Próba spłaszczania metali. Próba ta (PN-62/H-04412) jest stosowana do badania metali w postaci blach, prętów, walcówki i drutu oraz trzpieni i łbów nitów. Próbę spłaszczania przeprowadza się na prasie lub młocie. Szerokość próbek wyciętych z blach równa jest 3-krotnej grubości blachy (rys), natomiast szerokość próbek z prętów płaskich - szerokości prętów.
Spłaszczanie, w zależności od wymagań norm przedmiotowych, można przeprowadzać na zimno lub na gorąco w temperaturze kucia właściwej dla danego materiału, zwiększając szerokość próbki na długości 2b2 do wielkości b2 przewidzianej w normach przedmiotowych. Próbki z prętów okrągłych, walcówki i drutu pobiera się w postaci odcinków o pełnym przekroju poprzecznym i długości H>=2,2d.
 

Powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.Schemat próby spłaszczania blachy: a) próbka niespłaszczona, b) próbka spłaszczona.