Badania magnetyczno-proszkowe MT

Metoda do wykrywania powierzchniowych niezgodności spawalniczych w ferromagnetycznych złączach spawanych. Przed rozpoczęciem badania należy przygotować badaną powierzchnię - która powinna być wolna od zgorzeliny, tłuszczu, oleju, odprysków spawalniczych, oraz innych substancji, które mogą wpływać na czułość badań. Następną czynnością jest magnesowanie którego dokonujemy za pomocą:

 • elektromagnesy jarzmowe,
 • źródła prądu wzbudzającego z elektrodami stykowymi,
 • przewodniki przylegające, przewodniki przechodzące oraz techniki badań za pomocą cewek.

W większości spawalnych materiałów ferromagnetycznych zaleca się zastosowanie natężenia magnetycznego pola stycznego na poziomie od 2kA/m do 6kA/m. Techniki stosowane dla wykonywania badań przedstawione są w normie PN-EN 1290:1998 (wycofana zastąpiona normą PN-EN ISO 17638:2010 (oryg)). Kolejną operacją jest nanoszenie środków wykrywających które można nanieść za pomocą natryskiwania, zanurzenia lub napylenia bezpośrednio przed magnesowaniem i podczas magnesowania. Czas utrzymywania elementu w stanie namagnesowanym powinien być wystarczający do utworzenia wskazań. Rejestrację wskazań możemy prowadzić za pomocą różnych metod począwszy od opisania wskazań poprzez szkice, fotografię, rejestrację na taśmie video (CD) skończywszy na elektrooptycznym skanowaniu.

Protokół badania zgodnie z normą PN-EN 1290 powinien zawierać następujące informacje:

 1. nazwę instytucji przeprowadzającej badanie,
 2. przedmiot badań,
 3. datę przeprowadzenia badania,
 4. rodzaj materiału podstawowego i dodatkowego,
 5. obróbkę cieplną po spawaniu,
 6. rodzaj złącza,
 7. grubość materiału,
 8. metodę spawania,
 9. temperaturę przedmiotu badań, gdy różni się od normalnej temperatury otoczenia,
 10. metodę i parametry badań, uwzględniając:
 • sposób magnesowania,
 • rodzaj prądu,
 • środek wykrywający,
 • warunki obserwacji,
 1. szczegóły i wyniki kontroli ogólnej, gdy była prowadzona,
 2. poziomy akceptacji
 3. opis i położenie wszystkich istotnych wskazań,
 4. wyniki badań z punktu widzenia poziomów akceptacji,
 5. nazwiska, odpowiednie kwalifikacje i podpisy personelu, który przeprowadził badanie.