Próba wywijania kołnierza

Próba wywijania kołnierza. Próba ta (PN-78/H-04414) jest przeprowadzana dla rur o średnicy zewnętrznej D<=150 mm o grubości ścianki S < 9 mm. Długość próbki wynosi 50 < L < 150 mm, może być jednak krótsza, ale długość części cylindrycznej po wykonaniu próby winna wynosić L1>=0,5D. Próbę wykonuje się na prasie, wtłaczając w próbkę kolejno dwa trzpienie (rys).


Schemat próby wywijania kołnierza: a), b) etapy próby.