Próba rozciągania pierścieni z rur

Próba rozciągania pierścieni z rur. Próba ta (PN-78/H-04414) umożliwia wykrycie na zewnętrznych i wewnętrznych powierzchniach rur takich wad, jak łuski, zawalcowania, pęknięcia, naderwania, pęcherze, rozwarstwienia. Polega ona na rozciąganiu próbek na maszynie wytrzymałościowej zaopatrzonej w dwa sworznie rozciągające do uchwycenia próbek (rys). Wynikiem próby jest ocena powierzchni rozciągniętej próbki.


Schemat umocowania próbek w próbie rozciągania pierścieni z rur: 1 - próbka pierścień 2 - pierścień ograniczający, 3 - sworzeń, 4 - uchwyt.