Oznaczenia egzaminu spawacza wg PN-EN 287 lub PN-EN ISO 9606

 

Oznaczenia egzaminu spawacza wg PN-EN 287 lub PN-EN ISO 9606
 
Przykład oznaczenia:
 

 Wyjaśnienie oznaczeń:

1.Norma według której odbył się egzamin:
 • PN-EN 287-1:2007 Stal
 • PN-EN 9606-2 Aluminium i stopy aluminium
 • PN-EN 9606-3 Miedź i stopy miedzi
 • PN-EN 9606-4 Nikiel i stopy niklu
 • PN-EN 9606-5 Tytan i stopy tytanu, cyrkon i stopy cyrkonu
 
2. Numery odniesienia procesów spawania wg PN-EN ISO 4063 (najbardziej popularne metody spawania)
 • 111 spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA
 • 114 spawanie łukowe samoosłonowym drutem proszkowym
 • 121 spawanie łukiem krytym drutem elektrodowym
 • 131 spawanie metodą MIG
 • 135 spawanie metodą MAG
 • 136 spawanie w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym
 • 137 spawanie w osłonie gazu obojętnego drutem proszkowym
 • 141 spawanie metodą TIG
 • 15 spawanie plazmowe
 • 311 spawanie acetylenowo-tlenowe
 
3. Rodzaje złącza egzaminacyjnego
 
 • P   blacha
 • T   rura
 
4. Rodzaj spoiny
 
 • BW  spoina czołowa
 • FW  spoina pachwinowa
5. Grupy materiałowe wg. ISO/TR 15608
 
Grupa 1
 
 • 1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2 
 • 1.2 Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2 
 • 1.3 Drobnoziarniste stale normalizowane o ReH > 360 N/mm2 
 • 1.4 Stale o podwyższonej odporności na korozję
 • 2 Drobnoziarniste stale przerobione termo-mechanicznie i staliwa o minimalnej granicy plastyczności ReH > 360 N/mm2 
 • 3 Stale ulepszane cieplnie i utwardzane dyspersyjnie za wyjątkiem stali nierdzewiejących o ReH > 360 N/mm2 
 • 4 Stale Cr-Mo-(Ni) z niską zawartością wanadu, o zawartości Mo ≤ 0,7% i V ≤ 0,1%
 • 5 Stale Cr-Mo bez zawartości wanadu i o zawartości C ≤ 0,35%
 • 6 Stale Cr-Mo-(Ni) z dużą zawartością wanadu
 • 7 Stale ferrytyczne, martenzytyczne lub utwardzane dyspersyjnie stale nierdzewiejące o zawartości C ≤ 0,35% i 10,5% ≤ Cr ≤ 30%
 • 8 Stale austenityczne
 • 9.1 Stale niklowe o zawartości Ni ≤ 3,0%
 • 9.2 Stale niklowe o zawartości 3,0% < Ni ≤ 8,0%
 • 9.3 Stale niklowe o zawartości 8,0% < Ni ≤ 10,0%
 • 10 Nierdzewne stale austenityczno-ferrytyczne (stale Duplex)
 • 11 Stale objęte grupą 1 oprócz zawartości 0,25% < C 0,5%
 
 
6. Materiał dodatkowy
 
 • nm bez materiału dodatkowego
 • A otulina kwaśna
 • B otul. zasadowa lub drut proszkowy zasadowy
 • C otulina celulozowa
 • M drut proszkowy z proszkiem metalicznym
 • P drut proszkowy rutylowy - z szybko krzepnącym żużlem
 • R otul. rutylowa lub drut proszkowy rutylowy - z wolno krzepnącym żużlem
 • RA otulina rutylowo-kwaśna
 • RB otulina rutylowo-zasadowa
 • RC otulina rutylowo-celulozowa
 • RR otulina rutylowa (grubootulona)
 • S drut lity lub pręt
 • V drut proszkowy rutylowy lub zasadowo/fluorkowy
 • W drut proszkowy zasadowo/fluorkowy, z wolno krzepnącym żużlem
 • Z druty proszkowe innego typu
 • Y drut proszkowy zasadowo/fluorkowy, z szybko krzepnącym żużlem
7. Grubość złącza egzaminacyjnego blachy lub ścianki rury    t [mm]
 
 • t - 8mm
 
8. Średnica zewnętrzna rury złącza egzaminacyjnego D [mm]
 
 • D - 150mm
 
9. Pozycje spawania wg  PN-EN ISO 6947
 
 • PA podolna
 • PB poboczna
 • PC naścienna
 • PD okapowa
 • PF pionowa, z dołu do góry
 • PG pionowa, z góry na dół
 • H-L045 Rura, Oś: pochylona; Spoina: z dołu do góry
 • J-L045 Rura, Oś: pochylona; Spoina: z góry na dół
 
10. Sposób wykonania złącza egzaminacyjnego
  
 • bs spawanie dwustronne
 • ss spawanie jednostronne
 • nbspawanie bez podkładki
 • mbspawanie na podkładce
 • sl spawanie jednościegowe (tylko dla spoin pachwinowych)
 • ml spawanie wielościegowe (tylko dla spoin pachwinowych)
 • rw spawanie techniką w prawo (tylko dla metody 311)
 • lw spawanie techniką w lewo (tylko dla spoin pachwinowych)