Stale z mikro dodatkami

Stale z mikro dodatkami

W stalach tych wzrost własności wytrzymałościowych osiągnięty został poprzez wprowadzenie, oprócz Mn, dodatkowo małych ilości Nb lub (i) V. W kraju produkowane są m.in. następujące stale z mikrododatkami: 15G2ANb, 15G2NNb i18G2A V.
Przy spawaniu tych stali większe trudności spowodowane są nie zmianami strukturalnymi w SWC, lecz przechodzeniem do spoin mikrododatków w wyniku przetopienia spawanych brzegów blach. Mikrododatki te przechodzą do spoiny, tworzą wysokodyspersyjne węglikoazotki, powodując spadek własności plastycznych spoin (spadek udarności). Również oddziaływanie cyklu cieplnego spawania w SWC wywołuje niekorzystne zjawiska w tej strefie, powodując obniżenie własności mechanicznych złączy.
Zalecenia technologiczne spawania tych stali przewidują przestrzeganie następujących zasad:
- eliminowanie czynników powodujących pękanie zimne (Jak w przypadku stali C-Mn),
- ograniczanie w stalach zawartości Nb i V (Nb < 0,05%, V < 0,15%),
spawanie ze stosowaniem ograniczonej energii liniowej luku, przy metodach głęboko wtapiających - E < 35