Stale ulepszane cieplnie

Stale ulepszane cieplnie

Stale te swa wysoką wytrzymałość i ciągliwość zawdzięczają obróbce cieplnej - ulepszaniu cieplnemu (hartowanie i wysokie lub średnie odpuszczanie). Niektóre z tych stali produkowanych w kraju są następujące: 15MBA, 18G2AV i 14HNMBCu.
Ze względu na otrzymaną po ulepszaniu cieplnym strukturę sorbitu w stalach tych może wystąpić pękanie zimne. W przypadku spawania dużymi energiami liniowymi, w celu zapobieżenia pęknięciom zimnym w efekcie, może wystąpić spadek własności wytrzymałościowych (spadek ciągliwości) w SWC.


W związku z tym zalecenia technologiczne spawania tych stali przewidują:
- precyzyjne ustalenie i utrzymanie w czasie spawania energii liniowej luku (E=15+25 kJ/cm),
- stosowanie podgrzewania osuszającego przed spawaniem (80-100°C).