Stale niskostopowe do ulepszania cieplnego

Stale niskostopowe do ulepszania cieplnego


Stale do ulepszania cielnego stosowane są w budowie maszyn i urządzeń, którym stawiane są wysokie wymagania eksploatacyjne. W swoim składzie zawierają zwykle podwyższoną zawartość węgla (0,20+0,50%) i dodatki stopowe (Mn, Cr, Si, Mo itd.),.co powoduje ich zdolność do głębokiego hartowania.
Przykładami tej grupy stali mogą być stale: 30G2 (Rm min - 660 MPa), 30H (900
MPa), 35HGS (1100 MPa) i 40HNMA (1000 MPa).
Spawalność stali do ulepszania cieplnego jest ograniczona ze względu na możliwość powstawania pęknięć przy spawaniu.
Zalecenia technologiczne spawania tych stali przewidują:
- zapewnienie jak najmniejszego nasycenia spoiny wodorem,
- stosowanie podgrzewania wstępnego (To> temp. przemiany martenzytycznej),
- stosowanie elektrod zasadowych, a czasem austenitycznych,
- stosowanie obróbki cieplnej po spawaniu (odpuszczanie).