Temperatura podgrzewania wstępnego

Podgrzewanie wstępne

Podgrzewanie wstępne jest istotnym czynnikiem w obróbce cieplnej złącz spawanych.  Podstawowym zadaniem podgrzewania w procesie spawanie jest zmniejszenie szybkości chłodzenia i zmniejszenie ryzyka występowania procesu hartowania lub podhartowań w strefie wpływu ciepła oraz w konsekwencji ograniczenie kruchości i możliwości wytworzenia pęknięć w złączu spawanym. Celem grzania jest również obniżenie naprężeń wynikających z odkształceń wewnętrznych wynikających z odkształceń wywołanych cyklem spawania oraz stworzenie korzystnych warunków do dyfuzji wodoru ze spoiny. Podgrzewanie wstępne prowadzi się w zależności od:
- gatunku stali
- grubości elementów
- rodzaju i rozwiązania konstrukcji spawanej 
Prowadzone jest w zakresie od kilkudziesięciu do kilkuset stopni Celsjusza. Podgrzewanie do temperatury najniższej jest stosowane do spawania stali szczególnie skłonnych do tworzenia pęknięć zimnych powodowanych oddziaływaniem wodoru podgrzewanie w takich przypadkach ma na celu wyeliminowanie wszelkiej wilgoci, które mogą wystąpić na brzegach łączonych elementów i dlatego jest nazywane podgrzewaniem osuszającym. Podgrzewanie stosowane jest również przed spawaniem stali skłonnych do podhartowań  w przypadkach w których rozwiązania konstrukcyjne wymagają przeprowadzenia montażowych robót spawalniczych wewnętrznych pomieszczeniach zamkniętych . Podgrzewanie przed spawaniem, ,mające na celu zmniejszenie szybkości chłodzenia nazywane jest podgrzewaniem wstępnym. Może być przeprowadzane lokalnie za pomocą palników lub specjalistycznych elektrycznych mat grzewczych.  Podgrzewanie lokalne należy przeprowadzić w taki sposób aby uzyskać jednolite podwyższenie temperatury w obszarze o szerokości kilku grubości elementu spawanego. Kontrola temperatury podgrzewania może być prowadzona z zastosowaniem termokredek lub w przypadkach szczególnych za pomocą termopar i rejestratorów temperatury.

 

Temperaturę wstępnego podgrzania można ustalić korzystając np.  z zależności Seferiana
 
 
g – grubość blachy w [mm].
 
s [mm]   C Mn Cr Mo Ni Tp  
  138 °C

W praktyce podgrzewanie stosuje się od około 150 oC. Tak więc jeśli wynik w kalkulatorze będzie niższy od 150oC np.90oC   nie stosujemy  podgrzewania. Oczywiście, pod warunkiem, że temperatura otoczenia jest wyższa niż 5 oC. Poniżej temperatury 5 oC, stosujemy zawsze podgrzewania (osuszające).