Energia liniowa spawania

Ilość wprowadzonego ciepła przy spawaniu może być głównym czynnikiem, który wpływa na własności spoin, poniższy kalkulator pozwala obliczyć w prosty sposób watrość Q.

 

gdzie: k - współczynnik sprawności cieplnej

         U - napięcie łuku [V]

          I - prąd spawania [A]

          v - prędkość spawania [mm/s]

 

k U I V Q  
0,444  
Nr metody Metoda Współczynnik k
121 Spawanie drutem elektrodoeym pod topnikiem  1,0
111 Spawanie łukowe elektrodą otuloną  0,8
131 Spawanie metodą MIG 0,8
135 Spawanie metodą MAG  0,8
114 Spawanie drutem proszkowym bez osłony gazowej  0,8
136 Spawanie drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego  0,8
137 Spawanie drutem proszkowym w osłonie gazu obojętnego  0,8
138 Spawanie drutem proszkowym z dodatkiem metalu w osłonie gazu aktywnego  0,8
139 Spawanie drutem proszkowym z dodatkiem metalu w osłonie gazu obojętnego  0,8
141 Spawanie metodą TIG  0,6
15 Spawanie plazmowe  0,6

              Tablica - Współczynnik sprawności cieplnej k metody spawania