Pęknięcia zimne

 Kryterium 1

 

C Mn Cr Mo V Ni Cu Ce
0

 

 

Zastosowanie
- stale o zawartości C < 0,2%

Kryterium oceny:
h - grubość łączonych elementów w [mm]

 

dla h < 25
 - C e <= 0,45 - stal skłonna
 - C e > 0,45 - stal odporna


dla 25 < h < 37
 - C e <= 0,41 - stal odporna

 

Kryterium 2

 

PCM HD RFY PW
0


 

C Si Mn Cu Cr Ni Mo V B PCM
0

RFy = 70h dla h <= 40 [mm] lub
RFy = 2800 dla h > 40 [mm],
T0 - temperatura podgrzewania wstępnego,
h - grubość łączonych elementów w [mm] HD - zawartość wodoru w [ml] na 100 [g] stopiwa,