Pęknięcia lamelarne

 

Kryterium 1

 

Pcm HD S PI
0

 

 

Zastosowanie
- nie podano ograniczeń

Kryterium oceny:
 - P I <= 0,40 - stal odporna
 - P I > 0,40 - stal skłonna

 

Kryterium 2

 

Pcm HD L PL
0

 

 

gdzie: L - całkowita długość matowych wtrąceń w [mm/mm2]

 

Zastosowanie
- nie podano ograniczeń

Kryterium oceny:
 - P L <= 0,35 - stal odporna
 - P L > 0,35 - stal skłonna