Pęknięcia gorące

 

Kryterium 1

 

C S P Si Mn Ni Cu Cr Cekv
0

 

Zastosowanie
- stale niskowęglowe

Kryterium oceny:
 - C ekw > 0,45 - stal skłonna
 - C ekw < 0,15 - stal odporna
 - 0,15 < C ekw < 0,45 - stal częściowo skłonna

 

 

Kryterium 2

 

C S P Si Ni Mn Cr Mo V HCS
0

 

Zastosowanie
a) stale niskowęglowe o Re <= 700 MPa
b) stale niskostopowe o Re > 700 MPa

Kryterium oceny:
a)
 - HCS >= 4 - stal skłonna
 - HCS < 4 - stal odporna
b)
 - HCS >= 2 - stal skłonna
 - HCS < 2 - stal odporna