Równoważnik węgla - kalkulator 1

W ocenie spawalnosci stali C-Mn niezbędna jest znajomość równoważnika węgla Ce. Wzór zaproponowany przez Międzynarodowy Instytu Spawalnictwa(MIS):

 

 

C Mn Cr Mo V Cu Ni Cekv  
0,713 %

 

Stwierdzono, że jeżeli CE < 0,40% i twardość w strefie wpływu cie­pła nie przekracza 350 HV, to materiał jest dobrze spawalny i prawdopo­dobieństwo powstawania pęknięć jest znikome.
Z punktu widzenia zawartości węgla stale węglowe można podzielić na: dobrze spawalne (maksymalnie 0,25% C), wystarczająco spawalne (0,25-0,35% C), o ograniczonej spawalności (0,35-0,45% C) i źle spa­walne (> 0,45% C). To kryterium odnosi się do stali nie zawierających innych składników stopowych oprócz małych ilości manganu (około 0,4%), krzemu (około 0,3%), fosforu i siarki (maksymalnie po 0,05%).