Spawanie metodą TIG

Podczas spawania metodą TIG łuk jarzy się między końcem elektrody wolframowej a metalem rodzimym złącza. Elektroda się nie stapia,a spawacz utrzymuje stałą długość łuku. Wartość natężenia prądu jest nastawiana na źródle prądu.
Spoiwo zwykle jest dostępne w postaci drutu o długości 1m. Doprowadza się je w miarę potrzeby do przedniego brzegu jeziorka. Jeziorko jest osłaniane przez gaz obojętny wypierający powietrze z obszaru łuku. Jako gaz ochronny najczęściej stosowany jest argon.

Podstawowymi parametrami spawania TIG są:
- rodzaj i natężenie prądu,
- napięcie łuku,
- prędkość spawania,
- rodzaj i natężenie przepływu gazu ochronnego,
- rodzaj materiału i średnica elektrody nietopliwej,
- średnica (wymiary) materiału dodatkowego.

Urządzenia do spawania TIG
- prostowniki tyrystorowe lub inwersyjne,
- transformatory spawalnicze.

Spawanie metodą TIG w pozycji PF rury

Spawanie metodą TIG w pozycji PF rury

Spoina wykonana metodą TIG

Spoina wykonana metodą TIG

Spawanie metodą TIG

Spawanie metodą TIG