Spawanie metodą MIG/MAG

Metoda MAG - jest to spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów chemicznie aktywnych lub mieszanek gazowych. Nazwa pochodzi od skrótu angielskiego określenia Metal Active Gas. Istota procesu spawania tą metodą polega na topieniu w łuku elektrycznym drutu, odwijanego z bębna ze stałą prędkością. Wypływający z dyszy gaz (CO2) osłania końcówkę drutu, łuk elektryczny i jeziorko spawalnicze przed szkodliwym działaniem atmosfery powietrza. Metoda MAG stosowana jest do spawania stali sto­powych i metali nieżelaznych.

Metoda MIG - to spawanie łukowe elektrodą topi iwą w osłonie gazów chemicznie obojętnych (argon, hel). Nazwa pochodzi od skrótu angielskiego określenia Metal Inert Gas. Jest on taki sam jak przy spawaniu metodą MAG. Istota procesu spawania polega na topieniu w łuku elektrycznym drutu, odwijane- go z bębna ze stałą prędkością. Wypływający z dyszy gaz (Ar, He) osłania końcówkę drutu, łuk elektryczny i jeziorko spawalnicze przed szkodliwym działaniem atmosfery powietrza. Metoda MIG stosowana jest do spawania stali stopowych i metali nieżelaznych. Spawanie metodą MIG znalazło praktyczne zastosowanie jedynie w przypadku aluminium i jego stopów oraz miedzi

Zalety spawania MIG/MAG:
- możliwość obserwacji jeziorka spawalniczego i łuku,
- możliwość spawania szerokiego asortymentu materiałów,
- wysoka wydajność procesu,
- możliwość mechanizacji i robotyzacji procesu.

Wady spawania metodą MIG/MAG:
- niebezpieczeństwo zakłóceń osłony gazowej przez podmuch powietrza,
- w przypadku spawania półautomatycznego uzależnienie jakości złączy od zdolności manualnych spawacza.

Zastosowanie spawania MIG/MAG:
Metoda jest stosowana do łączenia stali niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych, aluminium i jego stopów, magnezu i jego stopów, niklu i jego stopów, miedź i jej stopy oraz stopy tytanu.

Podstawowymi parametrami spawania MIG/MAG są:
- średnica drutu elektrodowego,
- rodzaj prądu i biegunowość,
- natężenie prądu,
- prędkość podawania drutu,
- napięcie łuku,
- rodzaj i natężenie przepływu gazu ochronnego,
- długość wylotu drutu,
- kąt pochylenia drutu,
- prędkość spawania.