Spawanie punktowe TIG

Spawanie bez przesuwu źródła ciepła względem materiału spawanego­
Spawanie punktowe metodą TIG polega na wykonywaniu zakładkowych złączy cienkich blach o grubości  do 2 mm ze stali niskowęglowej, węglowej lub stopowej. Metoda ta znalazła zastosowanie między innymi do łączenia cienkich blach z ele­mentami masywnymi, na przykład kształtownikami. Stosowana też jest do spawania  cienkich blach przed spawaniem doczołowym. Z metody tej korzysta się przy produkcji podwozi i karoserii samochodowych.
Spawanie punktowe (jednostronne) TIG wykonuje się za pomocą pistoletu , spawalniczego.. Po ręcznym dociśnięciu końcówki pistoletu do blachy i włączeniu regulatora czasu spawania, zajarza się łuk między elektrodą wolframową a blachą w ciągu 0,5 do 1,5s następuje głębokie miejscowe wtopienie przechodzące przez górną blachę do elektrody, jarzy się łuk a miejsce spawania(łączenia) chronione są strumieniem przepływającego gazu.
Na całość urządzenia składa się: źródło prądu stałego lub zmiennego, regulator czasu spawania, pistolet chłodzony wodą łącznie z przewodami: argonowym i wodnym.
Spawanie punktowe TIG (w pewnych przypadkach)dogodniejsze jest od zgrzewania punktowego, gdyż cechuje je tańsze urządzenie, możność spawania we wszystkich pozycjach (duża operatywność), możność spawania metali o różnym składzie chemicznym.