Spawanie acetylenowo-tlenowe

Zasada działania - spawanie gazowe polega na stapianiu brzegów metali łączonych przez nagrzewanie płomieniem powstającym ze spalania się gazu palnego w atmosferze dostarczanego tlenu. Proces może być prowadzony przy użyciu spoiwa lub bez jego udziału (np. spoina brzeźna)
Płomień acetylenowo - tlenowy
Spalając mieszaninę tlenu z gazem palnym u wylotu dyszy palnika można otrzymać dość wysokie temperatury.Niestety przy spalaniu większości mieszanin gazowych płomień ma zbyt niskie temperatury niewystarczające do spawania wielu metali z wyjątkiem kilku o niskiej temperaturze topnienia. Jedynym wyjątkiem jest acetylen. Zmieszany z tlenem we właściwym stosunku tworzy płomień o temperaturze ok. 3100°C co jest wystarczające w licznych zastosowaniach spawalniczych.
Zakres zastosowania spawania gazowego
Spawanie gazowe może być zastosowane do łączenia wielu materiałów, takich jak:
- stale niestopowe oraz niskostopowe, do pracy w podwyższonych temperaturach,
- żeliwa
-  mosiądzu
Spawanie gazowe stosuje się przede wszystkim do prac remontowych. Znacznie rzadziej bywa stosowane bezpośrednio do wykonania konstrukcji.
Metody spawania gazowego
Rozróżniamy trzy zasadnicze metody spawania gazowego:
·Spawanie w lewo-do materiałów o grubości poniżej 3mm.
·Spawanie w prawo-do materiałów o grubości powyżej 3mm.
·Spawanie w górę-do materiałów wszystkich grubości.

Spawanie gazowe

Spawanie gazowe

Spawanie gazowe

Spawanie gazowe