Spawanie metodą MMA

Spawanie elektryczne wykorzystuje właściwości łuku elektrycznego powstającego pomiędzy dwoma przewodnikami (elektroda otulona i spawany materiał). Warunkiem koniecznym do uzyskania łuku jest jonizacja przestrzeni pomiędzy ww. przewodnikami podczas której gaz staje się przewodnikiem prądu elektrycznego oraz pozwala na zajarzenie łuku i utrzymanie go. Powstające w wyniku tego gazy chronią przed wpływem atmosfery ciekłe jeziorko spawalnicze. Topiąca się otulina tworzy na powierzchni jeziorka żużel, który chroni krzepnący metal spoiny przed wpływem atmosfery i zbyt szybkim chłodzeniem.

Zalety spawania MMA:
- możliwość spawania różnych rodzajów i gatunków metali i stopów
- możliwość spawania w każdej pozycji, w warunkach polowych, na wysokościach a nawet pod wodą,
- możliwość spawania cienkich elementów i grubych,
- wykorzystywanie prostych w obsłudze, łatwo przenośnych urządzeń do spawania MMA,
- wysoka jakość spoin, dobre własności mechaniczne.

Wady spawania MMA:
- niska wydajność spawania (dotyczy grubych elementów),
- mała prędkość spawania,
- konieczność usuwania żużla i wymiany elektrod co dodatkowo zmniejsza wydajność procesu,
- jakość spoin mocno uzależniona od umiejętności spawacza,
- duża wrażliwość na wilgoć – szczególnie elektrod zasadowych,
- duża ilość wydzielanych gazów i dymów spawalniczych.

Poprzez bardzo duży wybór elektrod otulonych o coraz to lepszych własnościach spawanie elektrodą otuloną znalazło zastosowanie do : spawania stali niskowęglowych (niestopowych), niskostopowych i wysokiej wytrzymałości, stali specjalnych wysokostopowych, staliwa, żeliwa szarego i sferoidalnego, miedzi i jej stopów, niklu i jego stopów, aluminium i niektórych jego stopów.

Elementy stanowiska do spawania metodą MMA to:
- źródło prądu stałego lub przemiennego,
- uchwyt elektrody doprowadzający prąd spawania do elektrody,
- przewody spawalnicze,
- układ sterowania zdalnego źródłem prądu,
- odciąg dymów spawalniczych,
- młotek spawalniczy,
- szczotka do czyszczenia brzegów łączonych elementów,

Do podstawowych parametrów spawania elektrodą otuloną należą:
- rodzaj natężenia prądu spawania (~30 ÷ 40 A/1mm średnicy rdzenia elektrody),
- napięcie łuku),
- prędkość spawania,
- średnica elektrody.

Spawanie metodą MMA w pozycji PF rurociągu

Spawanie metodą MMA w pozycji PF rurociągu

Spoina wykonana elektrodą otuloną

Spoina wykonana elektrodą otuloną

Spoina wykonana elektrodą otuloną

Spoina wykonana elektrodą otuloną