Utwardzanie i ulepszanie cieplne

Hartowanie i niskie odpuszczanie - utwardzanie cieplne.
Hartowanie i wysokie odpuszczanie - ulepszanie cieplne.
Miarą skuteczności ulepszania cieplnego jest stosunek Re/Rm.


Utwardzanie wydzieleniowe
Stale o strukturze austenitycznej, inne stopy - głównie metali nieżelaznych -o zmiennej rozpuszczalności jednego ze składników w roztworze stałym, mogą być poddawane utwardzaniu wydzieleniowemu tj.:
- przesycaniu,
- starzeniu.