Przesycanie

Nagrzanie stopu do temperatury wyższej o ok. 30÷50°C (temperatura tp dla stopu I na rys.) od granicznej rozpuszczalności w celu rozpuszczenia wydzielanego składnika (w stalach cementyt III) w roztworze stałym - wygrzaniu - szybkim chłodzeniu. W wyniku przesycania stop uzyskuje strukturę jednofazową. W przypadku stali austenitycznych strukturę stanowi austenit przesycony węglem.
Właściwości wytrzymałościowe stali po przesycaniu ulegają niewielkiemu zmniejszeniu - zwiększają się właściwości plastyczne.