Starzenie

Nagrzanie stopu uprzednio przesyconego do temperatury niższej od granicznej rozpuszczalności - wygrzaniu - studzenie.

Starzenie - zwiększenie właściwości wytrzymałościowych i zmniejszenie właściwości plastycznych.

Przebieg starzenia - jako procesu dyfuzyjnego - zależy od czasu i temperatury.
Temperatura jest zbyt wysoka - efekt przestarzenia - powoduje obniżenie twardości w stosunku do stanu przesyconego.