Odpuszczanie

Nagrzanie stali zahartowanej do temperatury niższej od Ac1 - wygrzanie - ochłodzenie do temperatury pokojowej.

W zależności od temperatury odpuszczanie może być:
Niskie (odprężające) - 150÷200°C i stosowane głównie dla narzędzi, sprężyn, sprawdzianów.
Celem - usunięcie naprężeń hartowniczych z zachowaniem dużej twardości, wytrzymałości i odporności na ścieranie.

Średnie - 250÷500°C - sprężyny, resory, matryce i inne części maszyn. Twardość stali ulega wprawdzie niewielkiemu zmniejszeniu, lecz zostają zachowane duża wytrzymałość i sprężystość.

Wysokie - powyżej 500°C, lecz niższej od Ac1 - celem osiągnięcie dobrych właściwości plastycznych stali.
Stosowane - elementy maszyn, od których wymagana jest wysoka granica plastyczności Re.