Brąz

Brąz - stop miedzi z innym metalem (pierwiastkiem) zawierającym 80-90% wagowych miedzi. Właściwości brązu:
- Gęstość: 7,5÷9,3 (g/cm3)
- Temperatura topnienia: 940÷1084 (°C)
W zależności od dodatku stopowego brązy dzielimy na:

Brązy do obróbki plastycznej
- Brąz cynowy - zawierający od 1% - 9% cyny, może także zawierać inne dodatki stopowe cynk (2,7% do 5%), ołów (1,5% do 4,5%) oraz domieszki fosforu (0,1% do 0,3%). Stosowany na elementy sprężyste, trudnościeralne, pracujące w wodzie morskiej,
- Brąz aluminiowy - zawierający od 4% - 11% aluminium, może także zawierać inne dodatki stopowe, takie jak żelazo (2,0% do 5,5%), mangan (1,5% do 4,5%) oraz nikiel (3,5% do 5,5%). Stosowany na elementy pracujące w wodzie morskiej, aparatura chemiczna, monety,
- Brąz berylowy - zawierający od 1,6% - 2,1% berylu, może zawierać także inne dodatki stopowe, takie jak nikiel w połączeniu       z kobaltem (0,2% do 0,4%) oraz tytan (0,1% do 0,25%). Stosowany na elementy sprężyste, żaroodporne,
- Brąz krzemowy - zawierający od 2,7% - 3,5% krzemu oraz 1,0% - 1,0% manganu. Stosowany na elementy sprężyste, konstrukcje spawane,
- Brąz manganowy - zawierający od 11,5% do 13% manganu oraz 2,5% do 3,5% niklu. Stosowany na oporniki.

Brązy odlewnicze:
brąz cynowy , brąz cynowo-fosforowy , brąz cynowo-cynkowy , brąz cynowo-ołowiowy, brąz cynowo-cynkowo-ołowiowy , brąz aluminiowo-żelazowy , brąz aluminiowo-żelazowo-manganowy , brąz krzemowo-cynkowo-manganowy