Magnez

Magnez (Mg, łac. Magnesium) jest jednym z najpospolitszych pierwiastków, występuje w skorupie ziemskiej w ilości 2,74% pod postacią minerałów: oliwin (Mg,Fe)2SiO4, serpentyn Mg6(OH)8SiO10, talk Mg3(OH)2(Si4O10), magnezyt MgCO3, dolomit CaCO3.MgCO3, kizeryt MgSO4.H2O, kainit KCl.MgCl2.6H2O. Temperatura topnienia 649,85°C, masa atomowa 24,305 u, gęstość 1,74 [g/cm3]. Stopy magnezu z miedzią są wykorzystywane w przemyśle lotniczym i kosmicznym, tam gdzie stopy tytanu i glinu są za ciężkie. Stopy magnezu z litem są stopami o jednej z najniższych gęstości i lepszym niż dla innych stopów stosunku wytrzymałości mechanicznej do masy. W podobnych zastosowaniach wykorzystywane są także magnale (stopy glinu z magnezem) oraz elektrony (stopy magnezu, glinu, cynku, manganu i krzemu).