Cięcie plamzą

Polega na wytapianiu szczeliny w przedmiotach metalowych strumieniem plazmy. Cięcie plazmą polega na wykorzystaniu bardzo wysokiej temperatury plazmy oraz bardzo dużej prędkości wylotowej gazów, wychodzących z dyszy palnika plazmowego do wytapiania i wydmuchiwania metalu ze szczeliny cięcia.

Rodzaje palników plazmowych do cięcia:

1) palnik z łukiem wewnętrznym (niezależnym) – są mniej wydajne ze względu na duże odprowadzanie ciepła przez dyszę chłodzoną wodą. Palniki takie stosowane są do cięcia materiałów nie przewodzących prądu elektrycznego i do cięcia cienkich blach jak i również do metalizacji.

2) palnik z łukiem zewnętrznym (zależnym) – powszechnie stosowane do cięcia. Podobnie jak przy palnikach do spawania,w palnikach do cięcia łuk pomocniczy umożliwia zajarzenie łuku głównego.
Zajarzenie się łuku pomocniczego odbywa się w osłonie gazu Ar (argon), ale proces cięcia realizowany jest najczęściej przy użyciu gazów plazmowych. Materiały, które można ciąć plazmą:Al, Cu i stale wysokostopowe do grubości 100mm.

Nowy rozwiązaniem cięcia plazmowego jest wykorzystanie powietrza jako gazu plazmowego. Palnik w tym przypadku posiada inną katodę nie wolframową, tylko miedzianą z wprasowaną wkładką cyrkonową. Trwałość takiej katody zależy przede wszystkim od intensywności chłodzenia jej wodą. Powietrze do palnika dostarczane jest pod ciśnieniem 0,3 – 0,35MPa, a jego zużycie wynosi 50-80 l/min.
W porównaniu z cięciem tlenowym prędkość cięcia plazmowego powietrzem jest większa dla grubości poniżej 25mm.

Krajowy palnik do cięcia powietrzem umożliwia cięcie blach o grubości do 50mm. Grubość cięcia przedmiotów przy użyciu palników plazmowych zależy przede wszystkim od mocy urządzenia, prędkość cięcia natomiast od rodzaju gazu plazmowego.

Cięcie łukiem plazmowym pod wodą

Cięcie łukiem plazmowym pod wodą

Cięcie łukiem plazmowym.

Cięcie łukiem plazmowym.

Cięcie łukiem plazmowym

Cięcie łukiem plazmowym

Cięcie łukiem plazmowym.

Cięcie łukiem plazmowym.