Cięcie gazowe

Jest to dzielenie metalu przez jego miejscowe w strumieniu czystego tlenu, przy współdziałaniu źródła ciepła, najczęściej płomienia gazowego. Miejsce rozpoczęcia cięcia musi być podgrzane do temp. zapłonu, tj. do temperatury ok. 1300-1350°C dla stali niskowęglowych niskowęglowych niskostopowych.

Warunki konieczne do wykonania cięcia:

1) temperatura zapłonu metalu z tlenem powinna być niższa od temperatury topnienia metalu (w przeciwnym razie występuje wytapianie, a nie spalanie),

2) temperatura topnienia tlenków powinna być niższa od temperatury topnienia przecinanego metalu,

3) powstające tlenki powinny być ciekłe w temperaturze reakcji spalania,

4) reakcja chemiczna łączenia metalu z tlenem musi być egzotermiczna, a przewodnictwo cieplne metalu niezbyt duże, aby wytworzyćna wąskiej przestrzeni wystarczającą ilość ciepła.

Materiałami, które mogą być cięte tlenem są : stale węglowei niskostopowe. Wzrost zawartości węgla i składników stopowych, takich jak chrom i krzem utrudnia proces cięcia. Nie jest możliwe, prócz metod specjalnych cięcie żeliwa, stali wysokostopowych i metali nieżelaznych. Zawartość węgla w stali do 0,7% nie stwarza trudności podczas cięcia. Powyżej 0,7% cięcie jest trudniejsze, dlatego wymagane jest dodatkowo podgrzewanie do temp. ok. 200°C.

Do cięcia używa się zazwyczaj palników uniwersalnych, które również służą do spawania (po nałożeniu nasadki do cięcia). Palniki te umożliwiają cięcie stali w zakresie grubości 3-300mm. Oprócz cięcia ręcznego w zakładach pracy na dużą skalę stosowane jest cięcie maszynowe (automaty przegubowe, wysięgnikowe lub portalowe).

Cięcie gazowe rury

Cięcie gazowe rury

Cięcie gazowe

Cięcie gazowe