Szkolenia organizowane przez TUV NORD

 

TECHNOLOG – SPECJALISTA DS. ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH

TERMINY:


11-14.02.2020  Katowice

16-19.02.2020 Rzeszów

 
KOSZT: 2800 zł netto w tym materiały szkoleniowe, egzamin, zaświadczenie, obiad oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

 
CEL: podniesienie świadomości w zakresie projektowania zabezpieczeń antykorozyjnych, tworzenia dokumentacji, doboru powłok, tworzenia kosztorysów, obowiązujących norm i standardów, gwarancji, postępowania z różnego rodzaju konstrukcjami (stal czarna, stal nierdzewna, stal ocynkowana, itd.), pracy według standardu Norsok M-501.

 

DLA: chcących zdobyć/rozszerzyć wiedzę potrzebną na stanowisku technologa zabezpieczeń antykorozyjnych przemysłowych konstrukcji stalowych takich jak: hale, elektrownie, instalacje chemiczne, zbiorniki, dźwigi, suwnice, mosty i wiadukty, oraz konstrukcje typu off-shore. Szkolenie kierowane jest do pracowników firm budowlanych, wykonawczych oraz projektantów.

 

PROGRAM:


 

             1. Korozja w teorii:

 

  •  przyczyny występowania korozji
  • rodzaje zabezpieczeń antykorozyjnych
  • rodzaje farb
  • rodzaje pigmentów antykorozyjnych

 

            2. Projektowanie systemów zabezpieczeń antykorozyjnych (stal czarna + ocynk+ inne podłoża)

               wg ISO 12944 (nowej edycji)

 

  • rodzaje środowisk korozyjnych itd, omówienie całej normy.


           3. Normy pod kątem technologii i specyfikacji

           4. PZJ (program zapewnienia jakości) i specyfikacje. Omówienie dokumentacji.

               Co powinna zawierać, jak się poruszać.

           5. Powierzchnie referencyjne

           6. Gwarancje a okresy przewidywanej trwałości powłoki

           7. Norsok M-501 omówienie standardu

           8. Farby ogniochronne

           9. Ile kosztuje m. kw. pomalowanej konstrukcji?

               Skrypt i sposoby przeliczania ceny litra farby na metr kwadratowy (ćwiczenia praktyczne).

           10. Stal nierdzewna - metody postępowania.

           11. Karty techniczne i przewodniki aplikacji - poruszanie się / wyszukiwanie istotnych informacji

                 (Ćwiczenia praktyczne)
 

NOWE WYDANIE EN ISO 12944:2018

TERMINY:

03.02.2020 Rzeszów

09.03.2020 Katowice

15.04.2020 Wrocław


KOSZT: 850 zł w tym materiały szkoleniowe, egzamin, zaświadczenie, obiad oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia


Szkolnie przeznaczone jest dla osób chcących zdobyć/rozszerzyć wiedzę potrzebną na stanowisku technologa zabezpieczeń antykorozyjnych. Szkolenie kierowane jest do pracowników firm budowlanych, wykonawczych oraz projektantów.


Celem szkolenia jest zaprezentowanie normy EN ISO 12944:2018 oraz zwrócenie uwagi na zmiany, które zostały wprowadzone do poprzednich edycji.


Tematyka szkolenia

 

  • Omówienie wszystkich części normy wraz z aneksami
  • Wskazanie obszarów, które uległy zmianie
  • Dyskusja na temat zastosowania zapisów normy dla różnych typów konstrukcji


 

Więcej informacji: https://www.tuv-nord.com/pl/pl/branze/it/szkolenia/

Kontakt w zakresie szkoleń: a.sklepowicz@tuv-nord.pl, tel. 663 022 786

  

Komentarze