SPEZIAL - Elektrody zasadowe o podwójnej otulinie

Elektroda zasadowa o podwójnej otulinie jest uniwersalnym spoiwem do wszelkich prac spawalniczych w budownictwie, przemyśle stoczniowym oraz w pracach warsztatowych.

 

 
 
Elektroda SPEZIAL posiada doskonałe właściwości pozwalające na spawanie w pozycjach przymusowych. Można nią spawać również przy użyciu prądu przemiennego. Nie powoduje porowatości ani powstawania pęcherzy.
 
Proces produkcji elektrod o podwójnej otulinie polega na jednoczesnym nakładaniu (prasowaniu) na metalowym rdzeniu elektrody dwóch koncentrycznych otulin.
Skład chemiczny otulin jest zróżnicowany tak, by uzyskać wytrzymałe połączenie o wysokiej czystości metalurgicznej przy jednocześnie łatwym zajarzeniu się łuku elektrycznego oraz jego stabilności podczas spawania.
 
 
 
Korzyści zastosowania technologii podwójnej otuliny w elektrodach SPEZIAL:
  • Podwójna otulina elektrody SPEZIAL to łatwość użycia (jak przy elektrodzie rutylowej) oraz wysokie parametry wytrzymałościowe spoiny – cecha charakterystyczna dla elektrod zasadowych.
  • Stabilny i równy łuk dzięki wyeliminowaniu zjawiska ugięcia łuku elektrycznego.
  • Łatwe rozpoczęcie spawania i ponowne zajarzenie.
  • Możliwość spawania we wszystkich pozycjach, nawet przymusowych (możliwość użycia w miejscach trudno dostępnych, łatwiejsza kompensacja złego przygotowania materiału oraz nierównych odstępów brzegów spawanych elementów).
  • Żużel czarny i szklisty
- zwarty i łatwo usuwalny w spoinach pachwinowych przy standardowym ukosowaniu,
- wystarczająco kruchy, co sprawia, że usuwa się go łatwo nawet przy małych kątach ukosowania.
  • Wyjątkowa jakość spoin, gładkie lico, brak porowatości, nie powoduje powstawania pęcherzy w spoinie.
  • Elektroda może być użyta przy spawaniu prądem stałym i przemiennym
- prąd stały (biegun dodatni na elektrodzie), urządzenia prostownicze, inwertorowe, zasilanie z generatorów,
- prąd przemienny, możliwość użycia również małych urządzeń przenośnych (transformatory dające napięcie biegu jałowego > 48 V).
 
 
Klasyfikacja
EN ISO 2560A: E38 3 B12 H10; AWS A5.1 : E7016-H8
 
Otulina
Zasadowa, podwójna, wytwarzana podczas jednej operacji wytłaczania
 
Materiały
• Stale konstrukcyjne do zastosowań ogólnych:
AFNOR:     A 33 - A 34 - E 24 - E 28 - E 30 - E 36
A 50 - A 37 (CP-AP-FP) - A 42 (CP-AP-FP)
A 48 (CP-AP-FP) - A 52 (CP-AP) - E 355 R
A 510 (CP-AP) - A 530 (CP-AP)- A 550 (CP-AP)
DIN:          ST 33, 37, 44, 52 - ST 50.2 - ST E 36 - HI - HII - HIV 17 - Mn 4
EN:           wszystkie gatunki stali odpowiadające powyższym gatunkom.
• Staliwo: jako bufor dla niektórych odlewów (na zimno < 80°C).
• Stale niskostopowe: prace montażowe - naprawy – regeneracja (wstępne podgrzewanie zgodne z wymaganiami dla danego gatunku stali).
• Dla grubych materiałów należy przewidzieć wstępne podgrzewanie od 150 do 300°C.
 
Dopuszczenia
GL – LRS – TÜV – ABS – BV – DB – DNV - RMRS
 
Suszenie
2 h; 300-350°C
 
Analiza składu chemicznego (typowe wartości)
C
Mn
Si
S
P
0,06%
0,9%
0,7%
<0,015%
<0,025%
 
Właściwości mechaniczne stopiwa (typowe wartości)
Granica plastyczności (MPa)
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)
Wydłużenie (5xd) %
Udarność KV (J)
≥380
470 - 600
>25
+ 20°C ≥ 150
-30°C ≥ 60
 
Pozycje spawania

 

 

 

 

Air Liquide Welding Polska Sp. z o.o.
ul. Porcelanowa 10
40-246 Katowice
Tel 32 728 35 15
Fax 32 728 35 45
email: kontakt@airliquidewelding.com.pl