Seminarium organizowane przez SLV-GSI Polska

Szanowni Państwo,


SLV-GSI Polska Sp. z o.o. z  siedzibą w Zabrzu, reprezentująca na terenie Polski  jednostkę notyfikowaną  DVS ZERT GmbH
( nr ident. 2451 ) oraz uznane jednostki certyfikujące w obszarze niemieckich przepisów budowlanych - SLV-Duisburg,SLV Berlin-Brandenburg, SLV-Halle, SLV-Hannover, ma zaszczyt zaprosić Państwa na  seminarium aktualizujące wiedzę wykonawców stalowych konstrukcji spawanych na temat:„Aktualny stan norm i przepisów w zakresie konstrukcji budowlanych, prawidłowy dobór stali na konstrukcje spawane ze względu na pękanie kruche i ciągliwość międzywarstwową „ Z” wg Eurokod 3, właściwy dobór zakresu i metody badań nieniszczących złączy spawanych wg wymagań EN 1090-2 oraz ( w odpowiedzi na liczne zapytania wytwórców konstrukcji stalowych) praktyczne aspekty procesu cynkowania ogniowego; wpływ stosowanych procesów technologicznych ( cięcie, prostowanie płomieniowe, spawania), na jakość i trwałość powłok cynkowych – analiza przykładów z praktyki i prezentacja próbek z przeprowadzonych badań.


Program znajduje się poniżej.z corocznego cyklu „Wytwarzanie i projektowanie stalowych konstrukcji budowlanych w świetle normy EN 1090 i przepisów niemieckich ”.


Seminarium kierowane jest do osób nadzoru spawalniczego, pełnomocników systemów ZKP oraz pracowników bezpośrednio związanych z produkcją, jak również kontrolą jakości.Szkolenie odbędzie się w dniu 07.06.2018 r. ( rozpoczęcie o godz. 9 00 ) w „Restauracji Pod Kasztanami” w Zabrzu,przy ul. Wolności 190 – parking z tyłu lokalu.Wykłady w języku niemieckim (tłumaczone na bieżąco na język polski) poprowadzi:
- Dr. – Ing.  Bernd Kranz  - SLV Halle,
W drugiej części seminarium  inż. Artur Rusin z Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego, przedstawi zagadnienia związane z wpływem stosowanych technologii produkcyjnych na jakość cynkowania wraz z omówieniem przykładów i prezentacją próbek.


 
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w języku polskim (w związku z tym prosimy o odpowiednio wcześniejsze przybycie) oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uwzględniane m.in. przy odnawianiu certyfikatu  kompetencji i sprawdzaniu spełnienia wymagań p-ktu 6.3.2 normy EN 1090-1 podczas audytów systemów ZKP wg EN 1090-1.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie DRUKOWANYMI LITERAMI ( nie pieczątka!)  załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e-mail: seminarium@slv-polska.pl   lub pocztą na adres SLV-GSI Polska.

Koszt uczestnictwa w  szkoleniu                         -            480,00 netto  + VAT   ( 590,40 brutto).

Ostateczny termin zgłoszenia oraz wpłaty      -                 31 maja 2018 r.

 

 

PROGRAM  SEMINARIUM  w dniu  07.06.2018 r.

9 00  ÷  9 10                  Otwarcie Seminarium.
           
9 10  ÷  10 30                Aktualny stan norm, przepisów i aktów prawnych w zakresie stalowych konstrukcji budowlanych dotyczących rynku europejskiego i niemieckiego.
   
10 30  ÷  11 00              Przerwa na kawę.

11 00  ÷  12 30             Prawidłowy dobór stali na konstrukcje spawane względu na pękanie kruche oraz zasady określania wymaganej ciągliwości międzywarstwowej „Z” na bazie Eurokod 3 ( EN 1993-1-10). Właściwy dobór rodzaju i zakresu badań nieniszczących złaczy spawanych  w świetle wymagań  EN 1090-1.

12 30  ÷  13 15              Przerwa obiadowa.

13 15  ÷ 15 00              Praktyczne aspekty procesu cynkowania ogniowego, wpływ technologii stosowanych przy wytwarzaniu konstrukcji stalowych na jakość powłok cynkowych, przedstawienie przykładów i próbek z badań.
                                
Dyskusja.
 

Konsultacje indywidualne.

Zakończenie seminarium.
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

 

Więcej informacji na stronie www.slv-polska.pl/


 

  

Komentarze