Proces certyfikacji wg EN 1090

 

 

 

Rozpoczęcie procesu certyfikacji następuje na skutek udzielenia qualityaustriazlecenia, które wynika ze złożonej oferty na certyfikację, która przygotowywana jest na podstawie zapytania ofertowego.
 
Inspekcja wstępna polega na szczegółowym przeglądzie na miejscu i obejmuje głównie:
 • przegląd wewnętrznej kontroli produkcji,
 • określenie skuteczności całego systemu, aby przygotować pracowników we wszystkich obszarach i miejscach do inspekcji certyfikacyjnej,
 • selektywną ocenę na miejscu poszczególnych aspektów systemu oraz jego wdrożenia,
 • identyfikowanie niezgodności,
 • planowanie procesu inspekcji certyfikacyjnej.
W przypadku pomyślnego zakończenia inspekcji wstępnej, organizacja zostanie zakwalifikowana do inspekcji certyfikacyjnej.
 
Inspekcja certyfikacyjna przebiega zgodnie z planem auditu sporządzonym wspólnie z qualityaustria. Obejmuje wszystkie obszary działania organizacji, takie jak:
 • produkcję,
 • podwykonawstwo i instrukcje montażu,
 • ewentualne projektowanie i wymiarowanie.
Obszary te będą sprawdzane ze szczególnym naciskiem na wewnętrzną kontrolę produkcji i utrzymanie ustalonych klas wykonania.
W przypadku, gdy zostaną zidentyfikowane niezgodności, organizacja będzie zobowiązana do zastosowania działań korygujących.
 
Realizacja tych działań będzie monitorowana przez qualityaustria. Istnieje także możliwość przeprowadzenia dodatkowych inspekcji na miejscu.
Po przeprowadzeniu inspekcji i potwierdzeniu zgodności z wymaganiami normy EN 1090, producent lub jego agent ustanowiony w Europejskim Obszarze Gospodarczym opracowuje i przechowuje deklarację zgodności uprawniającą go do stosowania oznakowania CE.
 
Inspekcje nadzorcze będą przeprowadzane w ustalonych odstępach czasu określonych na podstawie wymagań normy EN 1090-1.
 


Czas trwania auditu
 
Aspekty, które mają wpływ na czas trwania auditu:
 • odpowiedzialność za produkt, 
 • klasa wykonania,
 • projektowanie,
 • „dojrzałość” systemu,
 • stan zatrudnienia,
 • systemy pracy zmianowej,
 • ilość lokalizacji poddanych auditowi,
 • charakterystyka procesów biznesowych.
 
Certyfikat
 
Certyfikat wystawiany przez qualityaustria zawiera następujące informacje zgodne z Deklaracją Zgodności wystawioną przez producenta:
 • rodzaj materiału konstrukcyjnego (stal/aluminium),
 • klasę wykonania,
 • metodę deklaracji.
 
Certyfikat qualityaustria jest ważny tak długo jak:
 • obowiązuje odpowiednia wersja normy EN 1090,
 • nie zmieniły się znacząco warunki produkcji i system ZKP,
 • przeprowadzane są wymagane inspekcje nadzoru.
 
Zapraszamy do współpracy w zakresie EN 1090. Dane kontaktowe znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.qualityaustria.com.pl.
 
 
 
 
Quality Austria - Polska Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 14
43-190 Mikołów, Polska
Tel.: +48 32 226 60 07
Fax: +48 32 216 26 41
E-Mail: office@qualityaustria.com.pl
Strona internetowa: www.qualityaustria.com.pl

 

  

Komentarze